ජනමාධ්‍ය හා සන්නිවේදන පාඨමාලාව

ආධුනික නිවේදක / නිවේදිකා තනතුර සඳහා පුහුණු කර බදවා ගැනීමආධුනික නිවේදක නිවේදිකා තනතුර සඳහා පුහුණු කර බදවා ගැනීම

සිහල fm යනු මෙරට දේශීය වෙබ් රේඩියෝ කරනයේ නවතම වෙනසක් ඇති කිරීමේ පුරෝගාමී මෙහෙවරේ යෙදෙන රේඩියෝවයි. නවීන අදහස් සමග නැවුම් හඬක් සහ රූපයක් ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය දෙයාකාරයෙන්ම ප්‍රේක්ෂකයන් හට සමීප කරවීමේ අරමුණින් යුතුව නවක නිවේදක නිවේදිකාවන් පුහුණු කර බදවා ගැනීම දැන් ආරම්භ කර ඇත. විශේෂයෙන් වර්ථමානයේ අන්තර්ජාලය (Internet) පරීශීලනය කරන දෙස් විදෙස් ශ්‍රී ලාංකිකයන් හට තම ජංගම දුරකථනය භාවිතා කරමින් ලොව ඕනෑම ස්ථානයක සිට තම facebook ගිණුම හරහා සිහල fm වැඩසටහන් නැරඹීමේ හා සවන් දීමේ හැකියාව මෙහිදී උදාවනු ඇත.

මීට අමතරව වර්ථමානයේ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් භාවිතයට පැමිණ ඇති ජංගම දුරකථන භාවිතා කරමින් ශ්‍රව්‍ය හා දෘශ්‍ය දෙයාකාරයෙන්ම ප්‍රවෘත්ති වාර්ථාකරණයේ යෙදීමේ (Mobile Journalism .MOJO) විධිමත් පුහුණුවක්ද මෙහිදී ලබාදෙන බැවින් තම පදිංචි ප්‍රදේශයේම ප්‍රාදේශීය ප්‍රවෘත්ති වාර්ථාකරණයේ හා වැඩසටහන් නිෂ්පාදනයේ යෙදීමේ හැකියාවද මෙහිදී උදාවනු ඇත. එමෙන්ම වැඩසටහන් සංස්කරණය කිරීම හා නිෂ්පාදනය කිරීම පිළිබදව විධිමත් පුහුණුවක්ද මෙහිදී ලබාදීමට නියමිතව ඇත. එබැවින් තමා පදිංචි ප්‍රදේශයේ සිටම ප්‍රවෘත්ති වාර්ථාකරණයේ යෙදීම පමණක් නොව සම්මුඛ සාකච්චා පැවැත්වීම වාර්තා වැඩසටහන් සකස් කිරීම පිළිබඳ මනා හැකියාවක් මෙම පුහුණු වන්නන් හට හිමිවනු ඇත. එමෙන්ම වර්ථමානයේ ජනමාධ්‍යවේදීන්ට අත්‍යාවශ්‍ය මෙවලමක් වන පරිගණක හැසිරවීම පිළිබඳ පුහුණුවක් සමග ඉංග්‍රීසි භාෂා දැනුම සමග කථනය පිළිබඳ පාඨමාලාවක්ද නොමිලේ හැදෑරීමට අවස්ථාව ලබාදෙන අතර එම පාඨමාලාවන් 02 ක සඳහාම වෙන් වෙන් වශයෙන් සහතික පත්‍ර පිරිණමනු ඇත.

පුහුණු කාලය

මෙහි පුහුණු කාලය මාස 06 ක් වේ. සතියට දින 04 ක් පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව.04.00 දක්වා දේශණ සහ ප්‍රයෝගික අවස්ථාවන් සහිතව පුහුණුව ලබාදෙන අතරම එම කාලය තුල ශබ්දාගාර (Studio) තුල නිවේදන කටයුතු කිරීම වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කිරීම සංස්කරණය නිෂ්පාදනය හා ශබ්ද පරිපාලනය හඩ කැවීම අලෙවිකරණය ආලෝකකරණය යන අංශ පිළිබඳ ගුවන් විදුලි හා රූපවාහිනී ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයන් මගින් පුහුණුව ලබාදීමට කටයුතු කරනු ඇත. එමෙන්ම මෙම පුහුණු කාලය තුල අවශ්‍ය ආහාර හා නේවාසික පහසුකම් (කාන්තාවන් සදහා පමණි) පුහුණු පාසල තුලම ඉතා සහන මිලට සපයන අතර පුහුණුව පැවැත්වෙන නොපැවෙත්වෙන සෑම දිනකම මෙම නේවාසික පහසුකම් ලබාදෙනු ඇත. මීට අමතරව දුර බැහැර පදිංචි පිරිමි අයදුම්කරුවන් සදහා ආයතනයෙන් පිටත බාහිර ස්ථානයක නේවාසික පහසුකම් ලබාදීමට කටයුතු කිරිමේ හැකියාව ඇත.

නොමිලේ පවත්වන ඉංග්‍රීසි භාෂා පාඨමාලාව

නිවේදකවරයෙකු / නිවේදකවරියකු වශයෙන් කටයුතු කිරීමේදී භාවිතා වන යෙදුම් ඇසුරින් සකස් කළ ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ ඇතුලත් විශේෂ ඉංග්‍රීසි පුහුණුවක් සමග එදිනෙදා ජීවිතයේදී හෝ සේවයේ ඉහලට ගමන් කිරීමේදී හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ සුදුසුකම් ලබා ගැනිමේදී අත්‍යාවශ්‍ය වන ඉංග්‍රීසි භාෂාව කථා කිරීමේ හැකියාව මෙම පාඨමාලාව තුලින් ලබා දෙන අතර පාඨමාලාව සාර්ථකව හදාරන සියලුම සිසුන් හට සහතික පත්‍රයක්ද පිරිණමනු ඇත.(මෙම පාඨමාලාව වෙනම පාඨමාලාවක් ලෙස හදාරන්නේ නම් වෙළදපොළ වටිනාකම රු 15000/= ක් පමණ වේ)

නොමිලේ පවත්වන පරිගණක පාඨමාලාව

නිවේදකවරයෙකු / නිවේදකවරියකු වශයෙන් කටයුතු කිරීමේදී භාවිතා වන යෙදුම් ඇසුරින් සකස් කළ ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ ඇතුලත් විශේෂ ඉංග්‍රීසි පුහුණුවක් සමග එදිනෙදා ජීවිතයේදී හෝ සේවයේ ඉහලට ගමන් කිරීමේදී හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ සුදුසුකම් ලබා ගැනිමේදී අත්‍යාවශ්‍ය වන ඉංග්‍රීසි භාෂාව කථා කිරීමේ හැකියාව මෙම පාඨමාලාව තුලින් ලබා දෙන අතර පාඨමාලාව සාර්ථකව හදාරන සියලුම සිසුන් හට සහතික පත්‍රයක්ද පිරිණමනු ඇත.(මෙම පාඨමාලාව වෙනම පාඨමාලාවක් ලෙස හදාරන්නේ නම් වෙළදපොළ වටිනාකම රු 15000/= ක් පමණ වේ)

සම්මුඛ පරීක්ෂණය සදහා පැමිණෙන විට ඔබගේ

  1. උත්පැන්න සහතිකය
  2. ජාතික හැදුනුම්පත/තැපැල් හැදුනුම්පත
  3. ග්‍රාම නිළධාරි සහතිකය
  4. අධ්‍යාපන සහතික
  5. මෑතකදී ලබාගත් චරිත සහතික දෙකක්
  6. සම්මුඛ පරීක්ෂණයෙන් සමත් වුවහොත් හෙද සිසුවියක වශයෙන් ලියාපදිංචි වීමට හා ශිෂ්‍ය අත්පොත ලබා ගැනීම සඳහා රු:1950/= මුදලක් රැගෙන පැමිණිය යුතුය.

සම්මුඛ පරීක්‍ෂණය සදහා

අංක 46/A, මීගමු පාර, කුරුණෑගල යන ස්ථානයේ පිහිටි සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත සංවර්ධන පදනමේ (S.M.I.D.F), නගර කාර්යාලයට වාර්තා කල යුතුය.