දුරස්ථ අධ්‍යාපන වැඩසටහන

මෙම ව්‍යාපෘතිය

පරිගණක පාඨමාලාවන් හැදෑරීම සඳහා ආයතනයට නිශ්චිත දිනයක නිශ්චිත වේලාවකදි පැමිණීමට නොහැකි දුර බැහැර ප්‍රදේශවල පදිංචි අයවලුන් සහ රාජ්‍ය අංශයේ හෝ පෞද්ගලික අංශයේ වෘත්තිකයින් මෙන්ම ආරක්ෂක අංශවල සාමාජිකයින් වැනි නිශ්චිත කාලසීමාවක් වෙන් කර ගත නොහැකි අය හෝ කාර්ය බහුල අය සඳහා තම නිවසේ සිට තමන්ට පහසු වේලාවකදී අධ්‍යයන කටයුතුවල නිරත වෙමින් තෝරාගත් පරිගණක පාඨමාලාවක් පියවරෙන් පියවර හදාරමින් පාඨමාලාව සම්පුර්ණ කල හැකි අතර අවසන් පරික්ෂණයට පෙනීසිටීමෙන් වටිනා සහතිකයක් හිමිකර ගත හැකිය.

දුරස්ථ අධ්‍යාපන ව්‍යහය

පාඨමාලාව සඳහා ලියාපදිංචි වීමෙන් අනතුරුව ඔබට අවශ්‍ය නිබන්ධන සහ විෂය කරුණු ඇතුලත් සංයුක්ත තැටි කට්ටල ඒ ඒ අදියර වලදී ලබාදෙනු ඇත.මෙම පාඨමාලාවන් ආරම්භයේදීම අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය පරිගණක පද්ධතිය SLIDF මගින් ඔබට නොමිලේ ප්‍රදානය කරනු ඇත. මෙම පරිගණක පද්ධතිය සහ එක් එක් අදියර සඳහා ලබාදෙන නිබන්ධන සහ සංයුක්ත තැටි කට්ටල භාවිතයෙන් ඔබට නිවසේ සිටම ඔබට පහසු වේලාවක අධ්‍යයන කටයුතු සිදුකල හැකිවේ. එසේම අධ්‍යයන කටයුතු වලදී අවශ්‍ය උපදෙස් ලබාගැනීම සඳහා අන්තර්ජාල පහසුකම හෝ දුරකථන මාර්ග ඔස්සේ අපගේ උපදේශකවරයකු සමබන්ධ කර ගැනීමේ හැකියාව ලැබේ.

අදියර පරීක්ෂණ

සෑම අදියරකටම පසු ඔබට ලබාදෙන පැවරුම් සහන කර SMIDF වෙතට එවීමෙන් ඊලග අදියරට අවශ්‍ය අධ්‍යයන කට්ටලය ලබා ගත හැකිවේ. මේ සඳහා ආයතනයට පැමිණීම අත්‍යවශ්‍ය නොවේ.

අවසන් පරික්ෂණ

නියමිත කාල සීමාව තුලදී තෝරාගත් පාඨමාලාව සඳහා අධ්‍යයනය කල යුතු අදියරයන් අවසන් කිරීමෙන් අනතුරුව අවසන් පරීක්ෂණයට පෙනී සිටීමට අවස්ථාව ලැබේ. අවසන් පරීක්ෂනය ප්‍රධාන කාර්යාලයේදී හෝ ඔබට ආසන්න අපගේ මධ්‍යස්ථානයක හෝ නම් කරන ලද ස්ථානයකදී පැවැත්වෙන අතර අවසන් පරීක්ෂණ පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් SMIDF කළමනාකාරීත්වය ගනු ලබන තීරණය අවසන් තීරණය වේ.

දුරස්ථ අධ්‍යාපන ක්‍රමය යටතේ හැදෑරිය හැකි පාඨමාලාවන්

 • Diploma in Microsoft office
 • Diploma in Graphic Designing
 • Certificate in Internet & E-mail
 • Certificate in E-money & E commerce
 • Diploma in Multimedia & Video Editing
 • Certificate Course in English
 • Certificate Course in Tamil

ලියාපදිංචිවීම/අවසන් පරික්ෂන සහ අනෙකුත් විස්තර

SMIDF පාඨමාලාවන් හැදෑරීම සඳහා ඇතුලත්වීමට බලාපොරොත්තු වන්නන් මේ සමග ඇති ඔබ ඉල්ලුම් කල පාඨමාලාවට අදාල නිල අයදුම්පත්‍ර කට්ටලය පුරවා ආයතනයට භාරදීමෙන් ලියාපදිංචි වීමට හෝ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට පැමිණීමට දිනයක් හා වේලාවක් ලබාදෙනු ඇත.

SMIDF පාඨමාලාවක් සඳහා ඇතුලත්වීමේදී

පහත දක්වා ඇති ලියවිලි සමග එහි ජායාපිටපත් සහිත පෞද්ගලික ලිපිගොනුවක් ආයතනයට බාරදිය යුතුය

01. උප්පැන්න සහතිකය
02. ජාතික හැඳුනුම්පත / තැපැල් හැඳුනුම්පත
03. ග්‍රාම නිළධාරී සහතිකය
04. ලබා ඇති ඉහළම අධ්‍යාපන සහතික
05. මෑතකදී ලබාගත් චරිත සහතික දෙකක්
06.සමෘද්ධි, ත්‍රිවිධ හමුදා, පොලිස්, අඩු ආදායම් ලබන හෝ ස්වයං රැකියාවන්හි නියුතු පවුලක නම් ඒ බව සනාථ කිරීම සඳහා ග්‍රාමනිළධාරි හෝ සමෘද්ධි නිළධාරි මගින් ත්සහතික කල ලිපියක්

ස.යු:පාසල් අයදුම්කරුවන් සඳහා මෙම සහතිකපත් ඉදිරිපත්කිරීම අනිවාර්ය නොවන අතර උප්පැන්න සහතිකය සහ ග්‍රාම නිළධාරී සහතිකය සහිතව මව/පියා හෝ භාරකරු සමග පැමිණ අයදුම්පත් කට්ටලය සම්පුර්ණ කර භාරදීම ප්‍රමානවත් වේ.

පාඨමාලා සඳහා ලියාපදිංචි වීම

ඔබ හැදෑරීමට බලාපොරොත්තුවන පාඨමාලාව තෝරාගත් පසු ඉහත සඳහන් ලිපිගොනුව සමග රු 785/= ක මුදලක් ගෙවා පාඨමාලාව සඳහා ලියාපදිංචි විය යුතුය. මෙම ලියාපදිංචිය වසරක කාලයක් සඳහා පමණක් වලංගු වේ.

ලියාපදිංචි අංකය සහ ශිෂය හැඳුනුම්පත

පාඨමාලාවට අදාල සම්පූර්ණ ඇතුලත්වීමේ ගාස්තු හෝ ඉන් කොටසක් ගෙවූ පසු ඔබට අදාල ශිෂ්‍ය අංකය හා ශිෂ්‍ය හැඳුනුම්පත නිකුත් කරනු ඇත. ඔබ හා සම්භන්ධ සියළු කටයුතුවලදී මෙම ශිෂ්‍ය අංකය හා හැදුනුම්පත භාවිතාකිරීම අනිවාර්යය වේ.

පාඨමාලා හැදෑරූ බවට ලිපි නිකුත් කින්ම

SMIDF පාඨමාලාවක් සඳහා ඇතුලත් වී පාඨමාලා කාලයෙන් 75% ක කාලයක් ඉක්මවන තුරු පාඨමාලාව හදාරන බවට කිසිදු ලිපියක් නිකුත් නොකරන අතර අදාල කාලසීමාව සම්පුර්ණ කල පසුව එවැනි ලිපියක් ලබාගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් ඇතිවන්නේ නම් එම ලිපිය නිකුත් කල යුතු අය සහ ආයතනය සඳහන් කර “කළමණාකරු පුහුනු හා විෂයමාලා සංවර්ධන” වෙත ඉල්ලීමක් සහිත ලිපියක් අවශ්‍ය දිනට දින 5කට පෙර ලබාදිය යුතුවේ.

පාඨමාලාවෙන් ඉවත්කිරීම හෝ හැරයාම

අයතනයේ විනය පද්ධතිය තුල අධ්‍යයන කටයුතු කිරීමට සෑම සිසුවෙක්ම බැදී සිටින අතර විනය නීති රීති පද්ධතිය දැඩිලෙස උල්ලංඝණය කිරිම,පාඨමාලාව අතහැරයාම, දේශණ සදහා නිසි පරිදි වාර්තා නොකිරීම, පැමිණීමේ ප්‍රතිශතය නිසි පරිදි රඳවාගැනීමට අපොහොසත් වීම මත ශිෂ්‍යභාවය අහෝසිකිරීමට සිදුවන අවස්ථාවක ගෙවූ කිසිදු මුදලක් හෝ පාඨමාලාව හැදෑරුබවට තහවුරු කිරීමේ කිසිදු ලිපියක් ලබාදීමට SMIDF බැදී නොසිටී.

අවසන් පරීක්ෂණ සඳහා ප්‍රවේශපත්‍ර නිකුත්කිරීම

හදාරනු ලබන සියළුම පාඨමාලාවන්වලට අදාලව නියමිත පැය ගණන් සහ කාලය අවසානයේ ආයතනය නියම කරන දිනක අවසන් පරීක්ෂණ සඳහා පෙනී සිටීමට පුහුණුවන්නන් බැදී සිටී. අවසන් පරීක්ෂණය සඳහා ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කරනුයේ සම්පූර්ණ පාඨමාලා ගාස්තු ගෙවා අවසන් කර ඇති හා පාඨමාලාවට අදාල අනෙකුත් සියළු නිර්ණායකයන් සම්පූර්ණ කර ඇති සිසුන් සඳහා පමණි.

අවසන් පරීක්ෂණ සදහා පෙනී සිටීම

අවසන් පරීක්ෂණ සඳහා පෙනී සිටීමට අදාල නිර්ණායකයන් සම්පූර්ණ කල සිසුන් සඳහා ඔවුන් පුහුණුව ලැබූ මධ්‍යස්ථානයේදී හෝ ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන් නියම කරනු ලබන ස්ථානයකදී අවසන් පරික්ෂණ සඳහා පෙනී සිටීමට පහසුකම් සලසා දෙනු ඇත.

විභාග අසමත් වීම

අවසන් පරීක්ෂනය අසමත් වන අය සඳහා නැවත වරක් වෙනත් කණ්ඩායමක් සමග අවසන් පරීක්ෂනය ට පෙනී සිටීමට අවස්ථාව ඇති අතර අදාල කණ්ඩායමේ අවසන් පරික්ෂණ පැවැත්වෙන දින හා කාල වකවානු පිළිබද තොරතුරු ආයතනයෙන් ලබාගත යුතුය. කිසිදු හේතුවක් මත අසමත්වූ අය වෙනුවෙන් පමණක් අමතර අවසන් පරීක්ෂණ පැවැත්වීමක් සිදුනොකරනු ඇත.

විභාග ප්‍රථිපල නිකුත්කිරීම

අවසන් පරීක්ෂණ පවත්වා සති 02 ක කාලයක් කාලයක් ඇතුලත අවසන් පරීක්ෂනයේ ප්‍රථිපල ඔබගේ ස්ථිර පදිංචි ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් යොමුකරනු ඇත. ඒ සඳහා රු 40/= මුද්දර ඇලවූ නම, ලිපිනය සහිත ලිපිකවරයක් අවසන් පරීක්ෂණ ආරම්භයේදී ආයතනයට ලබාදිය යුතුය.

සහතිකපත් නිකුත් කිරීම

පාඨමාලාව සමත්වූ සිසුන් සඳහා ලබාගත් ශ්‍රේනිය සඳහන් කොට සහතිකපත් නිකුත් කරනු ඇත. පුහුනුව අවසන් කර මාස 06ක කාලයක් ඇතුලත ආයතනයට පැමිණ තමන්ට හිමි සහතිකපත් හා ලිපි ලේඛණ ලබාගත යුතු අතර අදාල කාලය ඉක්මවා යෑමෙන් පසු නැවත සහතිකපත් නිකුත් කිරීමට ආයතනය බැදී නොමැත.

සහතිකපත් මුඳාණය කිරීමේදී ඔබ විසින් සම්පූර්ණ කරන ලද පෞද්ගලික දත්ත වාර්ථාවේ සඳහන් ආකාරයට සහතිකපත් මුද්‍රණය කරන අතර වැරදි ආකාරයට දත්ත වාර්ථාව සම්පූර්ණ කර ලබාදීන්ගෙන් සහතිකපත් නැවත මුද්‍රණය කිරීමට සිදුවුහොත් ඒ සඳහා ආයතනය නියම කරන ලද මුද්‍රණ ගාස්තුව ගෙවිය යුතුය.

දුරස්ථ අධ්‍යාපනය ලබන සිසුන් සඳහා උපදේශනය

දුරස්ථ ක්‍රමයට පාඨමාලා හැදෑරීමට ලියාපදිංචි වන සිසුන් ඔවුන්ට නොමිලේ හිමිවන පරිගණක පද්ධතිය ලබාගැනීමට SMIDF ප්‍රධාන කාර්යාලයට හෝ දිස්ත්‍රික්කයේ අනුබද්ධ මධ්‍යස්ථානයකට (ඇත්නම් පමණක්) පැමිණිය යුතු අතර පාඨමාලාව තුලදී ලබාදෙන ඇගයීම් සහ නිබන්ධන සම්පූර්ණ කර ප්‍රධාන කාර්යාලයට නියමිත දිනට පෙර ලබාදිය යුතුය. අධ්‍යයන කටයුතු වලදී ඇතිවන ගැටලු විසඳාගැනීම සඳහා අවශ්‍ය උපකාර ලබාගැනීමට කාර්යාලීය වේලාව තුලදී Skype තාක්ෂණය ඔස්සේ හෝ සාමාන්‍ය දුරකථන මාර්ග ඔස්සේ ඔබට උපදේශකවරයෙකු සම්භන්ධ කර ගැනීමේ හැකියාව ඇත.

පාඨමාලා හදාරන සිසුන්ට අදාල පොදු නීතිරීති

 • සියළුම පුහුණුවන්නන් නියමිත වේලාවට පෙර දේශණ හෝ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා දේශණ ශාලා/ විද්‍යාගාර තුලට පැමිණිය යුතුය.
 • ශිෂ්‍ය වාර්තා පොත නියමිත පරිදි සම්පූර්ණ කල යුතුය (ජායාරූපය/නම/ලිපිනය/පාඨමාලාව)
 • දේශන අතරතුරදී හෝ විවේක කාලයට පසුව දේශණ වලින් බැහැරවීමට හෝ දේශණ සඳහා සහභාගී වීමට අවසර දෙනු නොලැබේ.
 • අදාල මාසික ගාස්තුව හෝ වාරික මුදල් නිසි පරිදි හිග නොමැතිව ගෙවා පරිගණකගත රිසිට්පත ලබාගත යුතු අතර තාවකාලික ලදුපත වලංගු වන්නේ නිකුත්කල දින සිට දින 14 ක කාලයක් සඳහා පමණි
 • සියළුම සිසුන්ගේ පැමිණිම 80% ක මට්ටම ඉක්මවා තිබිය යුතුය.(දුරස්ථ අධ්‍යාපනය ලබන සිසුන් සඳහා මෙය අදාල නොවේ) දේශන හෝ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා සහභාගී වන සෑම අවස්ථාවකම ශිෂ්‍ය වාර්තා පොත රැගෙන පැමිණීම අනිවාර්්‍යය වේ.
 • දේශණ සඳහා සහභාගී වන විට ආයතනයේ නිල ඇදුමින් පමණක් සැරසී සිටිය යුතු අතර විනය නීති පිළිබදව අවබෝධයක් තිබිය යුතුය.
 • දේශණ හෝ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා සහභාගීවන සෑම අවස්ථාවකදීම ඒ බව ඔබට ලබාදෙන ශිෂ්‍ය වාර්ථා පොතේ සටහන් කර ගැනීම හෝ නිලමුද්‍රව තබා සහතික කරගැනීම කල යුතුය.
 • පරිගණක විද්‍යාගාර හෝ දේශණ ශාලා හෝ පංති කාමර තුල අනිසි ක්‍රියාකාරකම් වලින් විද්‍යාගාර උපකරණ, පරිගණක පද්ධති සහ දේශණශාලා උපකරණ වලට හානි සිදු නොවීමට වගබලාගත යුතුය.
 • සහතිකපත් හෝ ආවරණ ලිපි අයදුම්කරන අවස්ථාවේදී ඔබගේ ශිෂ්‍ය වාර්ථා පොත ඉදිරිපත්කිරීම අනිවාර්්‍ය වේ.
 • ආයතන පරිපාලනයේදී කළමනාකාරීත්වය විසින් එදිනෙදා කටයුතුවලදී ලබාදෙන උපදෙස් හා නීතිරීති වලට එකගව පුහුණුව ලබාගැනීමට පුහණුනුවන්නන් එකගවිය යුතුය.
 • ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ අධ්‍යයන කටයුතු නිසි පරිදි ඉටුකිරීම සඳහා ආයතනය සම්පුර්ණ වගකීම දරන අතර ඔවුන්ගේ බාහිර හෝ පෞද්ගලික හේතුමත ඇතිවන ගැටළු හෝ අනතුරු පිළිබද වගකීමක් ආයතනය නොකරනු ඇත. එමෙන්ම රෝගී තත්ත්වයන් පිළිබදව ආයතනය නිසිපරිදි හා ලිඛිතව දැනුවත් නොකර පාඨමාලාවට සහභාගීවීමේදී ඇතිවන ගැටළු පිළිබද වගකීමෙන් ද ආයතනය නිදහස්වනු ඇත.