ලිපිකරු පුහුණු පාඨමාලාව

ලිපිකරු තනතුර සඳහා ආධුනිකයින් පුහුණුකර රැකියා ගත කිරිමේ වැඩසටහන

පුහුණුව සාර්ථකව හදාරා අවසන් කරන සියළුම සිසු සිසුවියන් රැකියාවන් සඳහා අනියුක්ත කරන අතර ත්‍රිවිධ හමුදා, පොලිස්, සමෘද්ධි හා අඩු ආදායම් ලබන පවුල් වල තරුණියත් හා පාසලේදී හෝ පාසලෙන් පිටත ක්‍රිඩා හා විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් වලදී දක්ෂතාවයන් දක්වා ඇති තරුණියන් හට තෝරා ගැනීමේදී ප්‍රමුඛතාවයක් ලබාදෙනු ඇත.එමෙන්ම මෙම පුහුණු කාලය තුළදී ලිපිකරුවෙකු සඳහා අවශ්‍ය වන ඉංග්‍රීසි දෙමළ හා පරිගණක යන පාඨමාලාවන් 03 ක් ද වෙන් වෙන් වශයෙන් හැදෑරීමට අවස්ථාව උදාවන අතර එම පාඨමාලාවන් 03 සදහා වෙන් වෙන් වශයෙන් සහතික පත් 03 ක්ද පිරිණමනු ඇත. සාමාන්‍ය ලිපිකරු හා ගිණුම් ලිපිකරු යත තනතුරු සඳහා විශේෂයෙන් සුදුසු වන අයුරින් මෙම පාඨමාලාව සකස් කර ඇති අතර සියළු පුහුණුවන්නන් සඳහා පුහුණු කාලය තුලදී අවශ්‍ය නේවාසික පහසුකම් (කාන්තාවන් සඳහා පමණි) ආයතනයෙන් සපයනු ඇත.

මෙවැහි ලිපිකරු පුහුණුවක් පැවැත්වීමේ අරමුණ හා බලාපොරොත්තුව

සෑම වසරකම අපොස සා/පෙළ හා උ/පෙළ සමත් වන නමුත් විශ්ව විද්‍යාල වරම් අහිමිවන තරුණ තරුණියන් විශාල පිරිසක් මෙරට ශ්‍රම වෙළඳපලට එක්වෙනු ලබයි. එමෙන්ම සෑම වසරකම දිවයින පුරා පිහිටි මූල්‍ය ආයතන, සමාගම්,රෝහල්, පෞද්ගලික පාසල්, කර්මාන්ත ශාලා, රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන, පෞද්ගලික බැංකු ආදියෙහි අති විශාල රැකියා අවස්ථාවන් ප්‍රමාණයක්ද ඒ හා සමගාමීව මෙරට රැකියා වෙළඳපල තුල උත්පාදනය වන අතර ඒ අතරින් ලිපිකරු හා ඒ ආශ්‍රිත තනතුරු සඳහා පුහුණුව ලද හෝ පල පුරුදු සහිත පුද්ගලයන් සඳහා අති විශාල ඉල්ලුම ප්‍රමුඛත්වයක් ගනී.

දිනෙන් දින ඉහළ යන මෙම රැකියා ඉල්ලුමට සරිලන ශ්‍රමිකයින් පිරිසක් නිසි පුහුණුවකට ලක් කර රැකියා ගත කිරීම මෙම කඩිනම් වැඩසටහනේ මූලික අරමුණ වන අතර ඉදිරියේදී රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන සඳහා ලිපිකරු හා ඒ ආශ්‍රිත තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමේදී ද, මෙම පාඨමාලාව හැදෑරීමෙන් අමතර සුදුසුකමක් ලබා ගැනීමට හැකි වනු ඇත. එමෙන්ම මාස 09 ක පුහුණුව සාර්ථකව හදාරා අවසන් කරන සියලුම ආධුනිකයින් ලිපිකරු හා ඒ ආශ්‍රිත තනතුරු සඳහා යොමුකරමින් මෙරට පවතින රැකියා වියුක්තිය තුරන්කිරීමට දායක වීමත් ශ්‍රම වෙළඳපොලේ පවතින උග්‍ර රැකියා හිඟයට ගැලපෙන සුදුසුකම් සහිත ශ්‍රමිකයන් පිරිසක් මෙරට ශ්‍රම බලකායට එක් කිරීමත් මෙවැනි පුහුණු වැඩසටහනක් පැවැත්වීමේ මූලික බලාපොරොත්තුව වේ.

මෙවැහි ලිපිකරු පුහුණුවක් පැවැත්වීමේ අරමුණ හා බලාපොරොත්තුව

මෙය පුර්ණ කාලීන මාස 09 ක ලිපිකරු පුහුණුවක් වන අතර පළමු මාස 06 ක කාලය සතියට දින 04 ක් ආයතනය තුල න්‍යායාත්මක සහ ප්‍රායෝගික පුහුණුව ලබාදෙනු ඇත. මෙම පුහුණු කාලය තුල අවශ්‍ය නේවාසික පහසුකම් ආයතනයෙන් සපයන අතර අවසන් මාස 03 ක කාලය පූර්ණ කාලීන ප්‍රායෝගික පුහුණුව සදහා තම ස්ථිර පදිංචි දිස්ත්‍රික්කය තුලම හෝ ඒ ආසන්න ප්‍රදේශයන්හි පිහිටි ආයතන වෙත අනියුක්ත කරනු ඇත. මෙම මාස 03ක ප්‍රායෝගික පුහුණු කාලය සඳහා කිසිදු මුදලක් අයකරනු නොලැබේ. එම පුහුණු කාලය තුළ දී සතියට දින 06 ක් පෙ.ව 8.30 – ප.ව 4.30 දක්වා ප්‍රායෝගික පුහුණුවේ යෙදිය යුතුය.

පුහුණු කාල සීමාව තුල නොමිලේ

  • දෙමළ භාෂාව ලිවීමේ කියවීම් හා කථා කිරීමේ පාඨමාලාවක්
  • ඉංග්‍රීසි භාෂාව ලිවීම කියවීම හා කථිතය පිළිබද මූලික පාඨමාලාවක්
  • මූලික පරිගණක පාඨමාලාවක් ,නොමිලේ හැදෑරීමට අවස්ථාව උදාවනු ඇත

පුහුණුවේ ස්වභාවය

මෙරට ක්‍රියාත්මක වන පෞද්ගලික බැංකු,මූල්‍ය සේවා ආයතන, පෞද්ගලික රෝහල්,රාජ්‍ය සහ අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන හා පෞද්ගලික සමාගම් වල එදිනෙදා කටයුතු වලදී අත්‍යාවශ්‍ය වන ලිපිගොනු පවත්වගෙන යාම, පරිගණක යතුරු ලියන හා ඒ ආශ්‍රිත කටයුතු, පොත් තැබීම. ශේෂ පත්‍ර පිළියෙල කිරිම. දුරකථන හැසිරවීම හා ඒ ආශ්‍රිත කටයුතු, පාරිභෝගික සේවා, මානව සම්පත් ඇතුලු අදාළ ආයතනයන්ගේ අභිමතය පරිදි වෘත්තියට අදාළව සිදුකළ යුතු රාජකාරි කටයුතු පිළිබඳ මනා පුහුණුවක් මෙම පුහුණු කාලය තුලදී ලබාදෙනු ඇත.

නොමීලේ පවත්වන ඉංග්‍රීසි භාෂා පාඨමාලාව

ලිපිකාරිනියක ලිපිකරුවෙකු වශයෙන් කටයුතු කිරීමේදී භාවිතා වන යෙදුම් ඇසුරින් සකස් කළ ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ ඇතුලත් විශේෂ ඉංග්‍රීසි පුහුණුවක් සමග එදිනෙදා ජීවිතයේදී හෝ සේවයේ ඉහළට ගමන් කිරීමේදී හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේදී අවශ්‍ය වන ඉංග්‍රීසි භාෂාව කථා කිරීමේ හැකියාව මෙම පාඨමාලාව තුලින් ලබා දෙන අතර පාඨමාලාව සාර්ථකව හදාරන සියළුම සිසුන් හට සහතික පත්‍රයක්ද පිරිනමනු ඇත. (මෙම පාඨමාලාව වෙනම පාඨමාලාවක් ලෙස හදාරන්නේ නම් වෙළඳපොළ වටිනාකම රු 15000/= ක් පමණ වේ )

නොමිලේ පවත්වන දෙමළ භාෂා පාඨමාලාව

දෙමළ භාෂාව පිළිබඳ මුලික දානුමක් හෝ නොමැති අය සදහා ගැලපෙන අයුරින් සකස් කර ඇති මෙම පාඨමාලාව මගින් දෙමළ භාෂාව ලිවීම් හා කියවීමේ පුහුණුව ලබා දෙන අතර පාඨමාලාව සාර්ථකව හදාරා නිම කරන සියළුම සිසුන් හට සහතික පත්‍රයක්ද පිරිණමනු ඇත.(මෙම පාඨමාලාව වෙනම පාඨමාලාවක් ලෙස හදාරන්නේ නම් වෙළඳපොළ වටිනාකම රු 10500/= ක් පමණ වේ)

නොමිලේ පවත්වන පරිගණක පාඨමාලාව

මෙය අංග සම්පූර්ණ පරිගණක පාඨමාලාවක්(MS Office) වන අතර ලිපිකරු පුහුණු පාඨමාලාවට අමතරව මෙම පාඨමාලාව කිසිදු ගාස්තු අය කිරීමකින් තොරව න්‍යායාත්මකව සහ ප්‍රායෝගික වශයෙන් සියළු ශිෂ්‍යයන් හට ලබා දෙනු ඇත. මේ අනුව සියළුම පුහුණු වන්නන් හට ලිපිකරු වෘත්තියට අමතරව අති විශාල රැකියා අවස්ථාවන් ඇති පරිගණක ක්ෂේත්‍රයේ ඉහලට ගමන් කිරීමේ අවස්ථාවද මේ සමග හිමි වනු ඇත. මෙම පරිගණක පාඨමාලාව සාර්ථකව හදාරා නිම කරන සියළුම සිසුන් හට සහතික පත්‍රයක් පිරිනමනු ඇත.(මම පාඨමාලාව වෙනම පාඨමාලාවක් ලෙස හදාරන්නේ නම් වෙළඳපොළ වටිනාකම රු 15500/= ක් පමණ වේ)

සම්මුඛ පරීක්ෂණය සදහා පැමිණෙන විට ඔබගේ

  1. උත්පැන්න සහතිකය
  2. ජාතික හැදුනුම්පත/තැපැල් හැදුනුම්පත
  3. ග්‍රාම නිළධාරි සහතිකය
  4. අධ්‍යාපන සහතික
  5. මෑතකදී ලබාගත් චරිත සහතික දෙකක්
  6. ලබා ඇති වෘත්තීය සුදුසුකම් සනාථ කිරීමේ ලිපි ලේඛණ හෝ ලැබූ සහතික පත්‍ර
  7. සම්මුඛ පරීක්ෂණයෙන් සමත් වුවහොත් හෙද සිසුවියක වශයෙන් ලියාපදිංචි වීමට හා ශිෂ්‍ය අත්පොත ලබා ගැනීම සඳහා රු:1950/= මුදලක් රැගෙන පැමිණිය යුතුය.

සම්මුඛ පරීක්‍ෂණය සදහා

අංක 46/A, මීගමු පාර, කුරුණෑගල යන ස්ථානයේ පිහිටි සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත සංවර්ධන පදනමේ (S.M.I.D.F), නගර කාර්යාලයට වාර්තා කල යුතුය.