මාස 15 පාඨමාලාව

දිවයින පුරා පිහිටි ආරෝග්‍යශාලාවන්හි හා විදේශ සෞඛ්‍යක ක්ෂේත්‍රයේ ඉතා කඩිනමින් පිරවිය යුතුව ඇති ඇබෑර්තු රැසක් පිරවීම සඳහා මෙම පුහුණු පාඨමාලාව පවත්වන අතර පුහුණුව සාර්ථකව හදාරා අවසන් කරන සියළුම ශිෂ්‍යාවන් හෙද සේවයේ රැකියාවන් සදහා යොමු කරනු ඇත. ත්‍රිවිධ හමුදා, පොලිස් සමෘද්ධි හා අඩු ආදායම් ලබන පවුල තරුණියන් හා පාසලේදී හෝ පාසලෙන් පිටත ක්‍රීඩා හා විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම්වලදී දක්ෂතාවයන් දක්වා ඇති තරුණියට තෝරාගැනීමේ දී ප්‍රමුඛතාවයක් ලබාදෙනු ඇත.

පුහුණු කාල සීමාව තුල නොමිලේ

 • පරිගණක භාවිතය පිළිබඳ පාඨමාලාවක් (Ms Office)
 • දෙමළ භාෂාව ලිවීමේ කියවීම් හා කථා කිරීමේ පාඨමාලාවක්
 • එදිනෙදා භාවිතයේදී අත්‍යාවශ්‍යවන ඉංග්‍රීසි භාෂාව කථා කිරීමේ පුහුණුවක් සහ
 • වෘතියට අදාල ලෙස පාරිභාෂිත වචන (Medical Terms) සහිතව සකස් කල ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවක්

පාසල් අධ්‍යාපනය අවසන් කරන තරුණ තරුණියන් හට රැකියාවන් සඳහා යොමු වීමේදී අත්‍යවශ්‍ය වන ක්‍රමවත් වෘත්තීය පුහුණුවක් ලබා දීමට අමතර මුදලක් වැය කිරීම වර්තතමායේ මව් පිය වරුන්ට අපහසු කරුණක් වී ඇත. එම ගැටළුවට හා වත්තීය පුහුණුවක් නොමැති කමින් රැකියා විරහිතව සිටින තරුනියන් හට සහනයක් ලබාදීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මෙම පාඨමාලාවේ පාඨමාලා ගාස්තුව වන රු. 35100/= ක මුදල සම්පූර්ණයෙන්ම නිදහස් කර නොමිලේ පවන පාඨමාලාවක් වශයෙන් පැවැත්වීමට අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත.මෙම හෙද පාඨමාලාවේ මාස 12 ක් වන පුහුණු කාලය දිවා සහ රාත්‍රී පාඨමාලාවක් වශයෙන් පැවැත්වීමටත් දුර බැහැර සිසුන් සඳහා අවශ්‍යය නේවාසික පසුකම්, නිල ඇඳුම් සහ උදෑසන, දිවා සඟ රාත්‍රී ආහාර ඉතා සහන මිලක් යටතේ ලබා දීමටත් කටයුතු කර ඇත.

මීට අමතරව රැකියාවකට පිවිසිමේදී අත්‍යවශ්‍ය වන පරිගණක ඉංග්‍රීසි හා දෙමළ යන පාඨමාලාවන් ද මෙම හෙද පාඨමාලාව අතරතුරදීම අමතර ගාස්තු අය කිරීමකින් තොරව නොමිලේ හැදෑරීමට අවස්ථාව සලසා දී ඇති අතර එම පාඨමාලාවන් තුන සඳහා වෙන් වෙන් වශයෙන් සහතික පත්‍ර තුනක් ප්‍රධානය කරන බැවින් ලිපිකරු (Clerk), පිළිගැනීමේ නිලධාරීනී (Receptionist),දත්ත සැකසුම්කරු (Data entry Operator) වැනි රැකියාවක් සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන සියළුම සුදුසුකම් කිසිඳු වියදමකින් තොරව මෙම පාඨමාලා කාලය තුලදීම නොමිලේ ලබාගැනීමේ අවස්ථාව හෙඳ සිසුවියන් හට හිමි වනු ඇත.

සමාගම් පනත යටතේ සංස්ථාවක් ලෙස නීතිගත කර ඇති සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත සංවර්ධන පදනමේ (S.M.I.D.F) අනුබද්ධිත ආයතනයක් වන “වෘත්තීය හෙද අධ්‍යාපන පිධිය” දැනට දිවයිනේ පැරණිතම හා විශාලතම හෙද විද්‍යාලයක් වශයෙන් වසර 17 ක කාලයක් පුරා වැඩිම හෙදියන් පිරිසක් මෙරට සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට දායාද කල ආයතනයකි. එමෙන්ම මෙම හෙද පාඨමාලාව හදාරන සියළුම සිසුවියන් හට පුහුණුවෙන් පසු වසර දෙකක සේවා කාලයකින් අනතුරුව ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් පරික්ෂණය (NVQ) සදහා පෙනී සිටීමෙන් (පෙර හැකියාව සහ පළපුරුද්ද මත) හෙද උපාධිය දක්වා ගමන් කිරීමේ අවස්ථාවද හිමිවනු ඇත.

පුහුණු කාලය

මෙම හෙද පාඨමාලාවේ ආයතනික පුහුණු කාලය මාස 12 කි. මෙම පුහුණු කාලය තුලදී දේශන සහ ප්‍රායෝගික අවස්ථාවන් සමග දිනකට පැය 08 බැගින් සතියකට දින 03 ක් පුහුණුව පැවැත්වේ මාස 12 ක පුහුණු කාලයකින් පසු මාස 03 ක කාලයක් ප්‍රායෝගික හා සායනික පුහුණුව සඳහා රෝහල් තුළ සේවයට අනියුක්ත කරන අතර, එම මාස 03 තුලදී සතියකට දින 06 ක් දිනකට පැය 08 බැගින් සේවයේ යොදවනු ඇත.

නොමිලේ පවත්වන විෂයානුබද්ධ ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව හා ඉංග්‍රීසි භාෂාව කථා කිරීමේ පාඨමාලාව

හෙදියක වශයෙන් කටයුතු කිරීමේදී භාවිතා වන විෂයානුබද්ධ පාරිභාෂිත යෙදුම් (Medical Terms) ඇසුරින් සකස් කල ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ ඇතුලත් විශේෂ ඉංග්‍රීසි පුහුණුවක් සමග එදිනෙදා ජිවිතයේදි හෝ හෙද සේවයේ ඉහළට ගමන් කිරීමේදී හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේදී හෝ විදේශීය වෛද්‍යවරුන් සමග කටයුතු කිරිමේදී අත්‍යවශ්‍ය වන ඉංග්‍රීසි භාෂාව කථා කිරීමේ හැකියාව මෙම පාඨමාලාව තුලින් ලබාදෙනු ඇත.(මෙම පාඨමාලාව වෙනම පාඨමාලාවක් වශයෙන් හදාරන්නේනම් ළවළඳපොලටිනාකම අවම වශයෙන් රු. 12000/= පමන වේ)

නොමිලේ පවත්වන දෙමළ භාෂාව කතා කිරීමේ පාඨමාලාව

දෙමළ භාෂාව පිළිබද මූලික දැනුමක් හෝ නොමැති අය සඳහා ගැලපෙන අයුරින් සකස් කර ඇති මෙම පාඨමාලාව මගින් දෙමළ භාෂාව ලිවිමේ කියවීමේ හා කථා කිරීමේ පුහුණුව ලබාදෙනු ඇත. (මෙම පාඨමාලාව වෙනම පාඨමාලාවක් වශයෙන් හදාරන්නේ නම් වෙළඳපොල වටිනාකම රු: 10500/= පමන වේ.).

නොමිලේ පවත්වන පරිගණක පාඨමාලාව

මෙය අංග සම්පූර්ණ පරිගණක පාඨමාලාවක් (MS Office) වන අතර හෙද පුහුණු පාඨමාලාවට අමතරව මෙම පාඨමාලාව කිසිදු ගාස්තු අයකිරීමකින් තොරව න්‍යායාත්මකව සහ ප්‍රායෝගික වශයෙන් සියලු හෙද ශිෂ්‍යාවන්ට ලබා දෙනු ඇත. මේ අනුව සියලු හෙද ශිෂ්‍යාවන්ට හෙද වෘත්තියට අමතරව අති විශාල රැකියා අවස්ථාවන් ඇති පරිගණක ක්ෂේත්‍රයේ ඉහලට ගමන් කිරීමේ අවස්ථාවද මේ සමග හිමිවනු ඇත. (මෙම පාඨමාලාව වෙතම පාඨමාලාවක් වශයෙන් හදාරන්නේ නම් වෙළදපොල වටිනාකම රු 15500/= පමන වේ.)

සම්මුඛ පරීක්ෂණය සදහා පැමිණෙන විට ඔබගේ

 1. උත්පැන්න සහතිකය
 2. ජාතික හැදුනුම්පත/තැපැල් හැදුනුම්පත
 3. ග්‍රාම නිළධාරි සහතිකය
 4. අධ්‍යාපන සහතික
 5. මෑතකදී ලබාගත් චරිත සහතික දෙකක්
 6. සමෘද්ධි, ත්‍රිවිධ හමුදා, පොලිස්, අඩු ආදායම් ලබන හෝ ස්වයං රැකියාවන්හි නියුතු පවුලක නම් ඒ බව සනාථ කිරීම සදහා ග්‍රාම නිළධාරී හෝ සමෘද්ධි නිළධාරී මගින් සහතික කල ලිපියක් හා
 7. සම්මුඛ පරීක්ෂණයෙන් සමත් වුවහොත් හෙද සිසුවියක වශයෙන් ලියාපදිංචි වීමට හා ශිෂ්‍ය අත්පොත ලබා ගැනීම සඳහා රු:1950/= මුදලක් රැගෙන පැමිණිය යුතුය.

සම්මුඛ පරීක්‍ෂණය සදහා

අංක 46/A, මීගමු පාර, කුරුණෑගල යන ස්ථානයේ පිහිටි සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත සංවර්ධන පදනමේ (S.M.I.D.F), නගර කාර්යාලයට වාර්තා කල යුතුය.